La práctica terminológica del deporte

Artículos

Aquest article fa un repàs històric de la dedicació del TERMCAT a la terminologia dels esports (bàsicament, els diccionaris olímpics i el Diccionari general de l’esport) i exposa quins són els problemes principals que planteja l’estudi terminològic de l’esport.

Rebagliato Nadal, Joan. "La práctica terminológica del deporte [en línia]". Puntoycoma (2016), núm. 146, p. 14-18.
<http://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_146_es.pdf>