Back to top

Diccionari de futbol

Presentació
mà involuntària mà involuntària

mans mans

marcador marcador

marcador | marcadora marcador | marcadora

marcar marcar

marcar marcar

marcatge marcatge

marcatge d'home a home marcatge d'home a home

marcatge individual marcatge individual

marcatge mixt marcatge mixt