Back to top

Terminologia dels escacs

Presentació
feblesa feblesa

fer escac fer escac

fer taules fer taules

fianchetto [it] fianchetto [it]

fila fila

filera filera

final final

flanc de dama flanc de dama

flanc de rei flanc de rei